D-pentue s. 08.05.2008 2+1

i. Ferimos No Madaram
e. Onnilonan Bettina JC-clear

Onnilonan Demarre “Taavi” - † 17.3.2018
Onnilonan Demosse “Nelson”
Onnilonan Donnabella ”Ava” JC-clear

D_pentue